Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Martin Richter

ředitel odboru insolvenčního Ministerstva spravedlnosti ČR

Název přednášky: Trestná činnost zastupitelů

Prezentace naváže na téma z minulého roku, v rámci kterého byly představeny základní principy vyvozování trestní odpovědnosti v územní samosprávě. Zatímco loňský rok byl orientován na představení obecných pravidel, letošní vystoupení bude zaměřeno na konkrétní kazuistiku.

V úvodu vystoupení bude pozornost zaměřena na aktuality v aplikační praxi orgánů činných v trestním řízení při interpretaci povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře v kontextu obecního zřízení, krajského zřízení a zákona o hlavním městě Praze. Následně se budeme věnovat posledním případům řešeným Nejvyšším soudem ČR týkajícím se rozhodování v orgánech územní samosprávy. Nakonec budou představena východiska pro chápání škody na majetku územní samosprávy, a to opět s ilustrací na soudní rozhodovací praxi.

Prezentaci povede stejně jako loni JUDr. Martin Richter, který je zkušeným lektorem v oblasti trestní odpovědnosti ve veřejné správě.

Jedná se o absolventa Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde dodnes působí jako interní doktorand Katedry trestního práva. Publikoval mnoho odborných článků zaměřujících se mimo jiné na otázky spojené s trestní odpovědností ve veřejné správě se zvláštním zaměřením na územní samosprávu. Od roku 2013 je lektorem Justiční akademie České republiky, která mj. vzdělává soudce a státní zástupce, a to právě pro oblast trestní odpovědnosti ve veřejné správě.

Bohaté zkušenosti s praktickým výkonem veřejné správy získal zejména z pozice poradce primátora hl. m. Prahy, tajemníka rozkladové komise a poradní komise ministra spravedlnosti, ředitele odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti a ředitele odboru elektronizace justice v témže úřad. Na ministerstvu nyní působí jako zástupce náměstkyně pro řízení sekce dohledu a justice.



Zpět na informace o konferenci
Počet dotazů v databázi
2655

Aktuality ze SMO

30. ledna 2020
Vyhlášení výzvy pro územní samosprávné celky - V rámci Operačního programu Zaměstnanost bude 16. 3. 2020 vyhlášena výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).
29. ledna 2020
Program Krajských setkání 2020 ve Vaší režii Víme, že každý region České republiky je specifický, proto si vás dovolujeme oslovit s žádostí o návrhy témat, která jsou pro váš kraj stěžejní. Termín pro zaslání témat je do 31. ledna 2020. Využijte možnost se podílet na tvorbě programu a získejte tak ty nejužitečnější a nejaktuálnější informace přímo od odborníků a vyjádřete se k tématům, která vás pálí právě ve vašem kraji i vy. V letošním roce jsou jednotlivá setkání plánovaná na měsíce duben a květen.
22. ledna 2020
Jak na finanční kontrolu Ministerstvo financí – odbor 47 Centrální harmonizační jednotka vydává metodický pokyn č. 9 jako doporučující vzor směrnice o finanční kontrole. Směrnice je určena pro dobrovolné svazky obcí, ve kterých řídící kontrolu vykonávají pouze dvě osoby.

Aktuality z KVB

12. listopadu 2019
Stejně jako v minulém roce získala KVB advokátní kancelář významné ocenění velmi doporučované kanceláře v kategorii Regionální právnická firma roku.
08. září 2019
Úspěšná personální práce KVB: výtečný Jan Brož. S radostí dnes sdělujeme našim klientům i dalším příznivcům, že dne 3. září 2019 složil další náš advokátní koncipient, Mgr. Jan Brož, advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm „výtečně.“