Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Robin Mlynář

advokát

Název přednášky: Poplatek za zhodnocení pozemku – problémy při aplikaci

V mém příspěvku se objeví stručný rozbor problematického znění zmocňovacího ustanovení zákona o místních poplatcích, a to zejména problém při aplikaci pojmu „stavební pozemek“, například v případě omezení koeficientem zastavitelnosti, existujícím připojením, sousedstvím jiného vlastníka... Dále pak problémy z praxe, kdy obce své OZV upravují nad rámec zákonného zmocnění (splatnost, definují si zhodnocení, apod.). V závěru bych pak poukázal stručně na nedostatky právní úpravy i po novelizaci od 1. 1. 2020.Zpět na informace o konferenci
Počet dotazů v databázi
2655

Aktuality ze SMO

30. ledna 2020
Vyhlášení výzvy pro územní samosprávné celky - V rámci Operačního programu Zaměstnanost bude 16. 3. 2020 vyhlášena výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).
29. ledna 2020
Program Krajských setkání 2020 ve Vaší režii Víme, že každý region České republiky je specifický, proto si vás dovolujeme oslovit s žádostí o návrhy témat, která jsou pro váš kraj stěžejní. Termín pro zaslání témat je do 31. ledna 2020. Využijte možnost se podílet na tvorbě programu a získejte tak ty nejužitečnější a nejaktuálnější informace přímo od odborníků a vyjádřete se k tématům, která vás pálí právě ve vašem kraji i vy. V letošním roce jsou jednotlivá setkání plánovaná na měsíce duben a květen.
22. ledna 2020
Jak na finanční kontrolu Ministerstvo financí – odbor 47 Centrální harmonizační jednotka vydává metodický pokyn č. 9 jako doporučující vzor směrnice o finanční kontrole. Směrnice je určena pro dobrovolné svazky obcí, ve kterých řídící kontrolu vykonávají pouze dvě osoby.

Aktuality z KVB

12. listopadu 2019
Stejně jako v minulém roce získala KVB advokátní kancelář významné ocenění velmi doporučované kanceláře v kategorii Regionální právnická firma roku.
08. září 2019
Úspěšná personální práce KVB: výtečný Jan Brož. S radostí dnes sdělujeme našim klientům i dalším příznivcům, že dne 3. září 2019 složil další náš advokátní koncipient, Mgr. Jan Brož, advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm „výtečně.“