Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Tomáš Hrstka

advokát

Název přednášky: Rozostřená linie mezi koncesemi a běžným pachtem či nájmem

Právní úprava zadávání veřejných zakázek z roku 2016 přinesla kromě změn zadávacích řízení i změnu v definici a obecném vymezení koncesí, které je nutné zadávat postupy podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento příspěvek shrnuje stávající právní východiska pro rozpoznávání koncesí, dává je do kontextu s dostupnou rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pokouší se alespoň základně vymezit nové definiční znaky koncese. Podle takto vymezených definičních znaků by pak měl být každý představitel obce schopen poznat, zda si svého pachtýře či nájemce v konkrétní situaci může vybrat sám, či zda tak musí učinit prostřednictvím formalizovaného zadávacího řízení.Zpět na informace o konferenci
Počet dotazů v databázi
2655

Aktuality ze SMO

30. ledna 2020
Vyhlášení výzvy pro územní samosprávné celky - V rámci Operačního programu Zaměstnanost bude 16. 3. 2020 vyhlášena výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).
29. ledna 2020
Program Krajských setkání 2020 ve Vaší režii Víme, že každý region České republiky je specifický, proto si vás dovolujeme oslovit s žádostí o návrhy témat, která jsou pro váš kraj stěžejní. Termín pro zaslání témat je do 31. ledna 2020. Využijte možnost se podílet na tvorbě programu a získejte tak ty nejužitečnější a nejaktuálnější informace přímo od odborníků a vyjádřete se k tématům, která vás pálí právě ve vašem kraji i vy. V letošním roce jsou jednotlivá setkání plánovaná na měsíce duben a květen.
22. ledna 2020
Jak na finanční kontrolu Ministerstvo financí – odbor 47 Centrální harmonizační jednotka vydává metodický pokyn č. 9 jako doporučující vzor směrnice o finanční kontrole. Směrnice je určena pro dobrovolné svazky obcí, ve kterých řídící kontrolu vykonávají pouze dvě osoby.

Aktuality z KVB

12. listopadu 2019
Stejně jako v minulém roce získala KVB advokátní kancelář významné ocenění velmi doporučované kanceláře v kategorii Regionální právnická firma roku.
08. září 2019
Úspěšná personální práce KVB: výtečný Jan Brož. S radostí dnes sdělujeme našim klientům i dalším příznivcům, že dne 3. září 2019 složil další náš advokátní koncipient, Mgr. Jan Brož, advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm „výtečně.“